החל מראשית חודש מרץ 2021 תחל לפעול קרן "חושן" בניהולה של גיזה זינגר אבן

חושן השקעות GSE בע"מ הנה קרן צמיחה חדשה להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
גיזה זינגר אבן וחברות הביטוח המובילות, הפניקס והראל
זכו במכרז משרד הכלכלה לייזום וניהול תיק הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

לאתר קרן חושן