גיזה זינגר אבן - גוף מתאם מטעם המדינה – קרן ההלוואות בערבות המדינה
03-5213030
keren.giza@gse.co.il
ניתן לשלוח קבצים עד גודל 6MB
טפסים ושאלונים
ועדת ערר
ראשי > ועדת ערר
ועדת ערר

להלן ההנחיות לעסק המעוניין להגיש ערר על דחיית בקשתו על ידי הגוף המתאם למתן הלוואה במסגרת הקרן.


מטרת ועדת הערר 

לאפשר לעסקים אשר בקשתם למתן הלוואה במסגרת הקרן נדחתה על ידי הגוף המתאם (חברת "גיזה זינגר אבן בע"מ").
שימו לב: הגשת בקשת ערר מומלצת רק במקרים בהם מבקש ההלוואה סבור כי בקשתו נדחתה מטעמים שאינם על פי תנאי הקרן.
 

מילוי טופס

מילוי הטופס ושליחתו לחברת "גיזה זינגר אבן" כולל חתימה על התצהיר באחת מהדרכים הבאות:

א. מילוי מקוון של הטופס (בקרוב). לצורך מילוי הטופס ניתן להיעזר בחוברת הדרכה.

ב. הורדת טופס מילוי ושליחה בפקס: 03-5213020 או מייל יחד עם חתימה על הסעיפים הנדרשים.

 

שימו לב

  • ועדת הערר תדון בפרטי הבקשה בהתאם למסמכים ולנתונים שהוגשו במסגרת הבקשה הראשונית בלבד ולכן אין להגיש מסמכים נוספים מעבר לטופס בקשת הערר. לא יתקבלו בקשות ערר אשר יכללו שינוי של מטרת ההלוואה ו/או סכום ההלוואה המבוקש.
  • לא ניתן להגיש ערר על החלטות ועדת האשראי.
  • החלטת ועדת הערר הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

במידה והועדה החליטה לאשר את הערר תועבר הבקשה להמשך תהליך בדיקה בבנק ולאחר מכן תועלה לדיון בועדת האשראי.

 

תשלום

תשלום ע"ס 466 ₪ - ניתן לשלם באופן הבא :
באמצעות שירות התשלומים הממשלתי כאן

יש לשלוח את אישור התשלום יחד עם טופס הערר.