גיזה זינגר אבן - גוף מתאם מטעם המדינה – קרן ההלוואות בערבות המדינה
03-5213030
keren.giza@gse.co.il
ניתן לשלוח קבצים עד גודל 6MB
טפסים ושאלונים
ועדת ערר
ראשי > טפסים ושאלונים
טפסים ושאלונים

אנא בחר את המסמכים, הטפסים והשאלונים הרלבנטיים לך:

עמותה

- שאלון

- תצהיר

- רשימת מסמכים

 

חברה בע"מ / שותפות רשומה

 - שאלון

- תצהיר

- רשימת מסמכים

 

עוסק מורשה / שותפות לא רשומה

- שאלון

- תצהיר

- רשימת מסמכים