גיזה זינגר אבן - גוף מתאם מטעם המדינה – קרן ההלוואות בערבות המדינה
03-5213030
keren.giza@gse.co.il
ניתן לשלוח קבצים עד גודל 6MB
שאלון למילוי
ועדת ערר
ראשי > שאלונים שונים
שאלונים שונים

 אנא בחר שאלון למילוי בהתאם לסוג העסק:

שאלון עבור עמותה

שאלון עבור חברה בע"מ/שותפות רשומה

שאלון עבור עוסק מורשה/שותפות לא רשומה