גיזה זינגר אבן - גוף מתאם מטעם המדינה – קרן ההלוואות בערבות המדינה
03-5213030
keren.giza@gse.co.il
ניתן לשלוח קבצים עד גודל 6MB
טפסים ושאלונים
ועדת ערר
ראשי > שירותים
שירותים

השירותים המסופקים על ידי גיזה זינגר אבן בע"מ כוללים:

 

מימון ובנקאות להשקעות:

 • מימון חברות
 • מימון פרויקטים
 • מיזוגים ורכישות
 • ליווי תהליכי דירוג
 • מימון בינלאומי

 

ייעוץ כלכלי:

 • הכנת תוכניות עסקיות
 • הערכות שווי
 • חוות דעת הוגנות
 • הערכות כלכליות לדו"חות כספיים
 • חוות דעת Solvency
 • ניתוח שווקים וענפים

כלכלת תחרות ורגולציה:

 • רגולציה כלכלית
 • הגבלים עסקיים
 • ריכוזיות ענפית
 • ריכוזיות משקית
 • חוות דעת כלכליות לבתי משפט
 • ליווי מכרזים ותורת המשחקים